İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İLAN REKLAM VERGiSi İLE İLGİLİ

DUYURU


Belediyemiz sınırları içerisinde ilan ve reklam araçlarının yol açtığı görsel kirlilik, güvenlik ve bilgilendirme
sorunlarını ortadan kaldırmayı; etkin bir iletişim aracı olan ilan reklam araçlarının kent bütününde kentin görselliği ve estetiğine katkı sağlamak üzere kullanımı düzenlemeyi, bu işleri yapan gerçek kişilerle, özel reklam yönetmeliği hazırlanmıştır.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İlan ve Reklam Yönetmeliği gereği aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.>

1-    İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yollar üzerindeki bütün ilan, reklam ve açık alan aktivitesi için yönetmelik hükümleri doğrultusunda belediyeden izin belgesi alınması zorunludur.

2-    İlan reklam ve tanıtım araçları için izin süresi bağlı bulunduğu takvim yılı içerisinde geçerlidir. Süre bitiminden en geç 7 gün önce müracaatla iznin yenilenmesi zorunludur.

3-   İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Tasarım ve Kent Estetiği şube Müdürlüğü'ne yapılan reklam ve tanıtım panosu müracatlarında istenen belgeler;

Tanıtım Panoları İçin Gerekli Belgeler

a) Dilekçe

b)   Yönetmelikte belirtilen ölçülerde hazırlanmış tanıtım panosu konulacak binanın ön cepheden çekilmiş fotoğrafı

c)   İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı ile vergi levhasının fotokopisi


Çatı Reklamları İçin Gerekli Belgeler (Tamamı tek kullanımlı yapılarda)

Yukarıda istenen belgelere ilave olarak;


a)  
Dilekçe


b)  
Reklam uygulanacak cephenin 2 veya 3 açıdan çekilmiş fotografları


c)  
Yönetmelikte belirtilen ölçülerde hazırlanmış talep edilen reklam uygulamasının, cephenin fotografı üzerinde bilgisayar ortamında fotomontaj tekniği ile hazırlanmış hali


d)  
Özel mülkiyete konulacak reklam panolan için mülkiyet sahibinden veya apartman yönetiminden alınacak noter tastikli muvafakatname


e)
Tabela, bakım, onarım ve bakım sözleşmesi

Bez Afişler icin Gerekli Belgeler


a)  
Dilekçe


b)  
Afiş örneği veya afiş iceriğini belirten renkli bilgisayar çıktısı

c)   Talep edilen uygulama süresi

d)   Afiş ebatı

4- İlan reklam vergileri (01-31)Ocak tarihleri arasında beyan edilmesi ve ödenmesi gerekmektedir. Pandemi sebebiyle bu tarih 1 Mart 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.
İşyerinizin tanımı için kullanılan tabela ve ilan panolarına ait İlan Reklam Vergileri Belediyemiz Gelirler Şube Müdürlüğü İlan Reklam Servisine tahakkuk ettirilerek;

- Belediyemiz veznelerine,

- Tüm Denizbank Şubelerinden, tahakkuk fişi ile ödeme yapabilirsiniz.

- www.izmir.bel.tr adresinde bulunan e-işlem merkezinden internet ortamında yapabilirsiniz.

- Vakıflar Bankası İzmir Şubesi İban Numarası: TR 64 0001 5001 5800 7292 2890 40

- Posta çeki ile 148864 nolu hesaplarımıza yatırabilir.

 

İLAN REKLAM VERGİSİNİN TÜRÜ

Fiyatlar

Dükkan, Ticaret ve Sınai Muessese ve Serbest meslek Erbabınca Çeşitli Yerlere Asılan ve Takılan Her Çeşit Levha, Yazı ve Resim Gibi Tüm Sabit İlan ve Reklamların Beher Metrekaresinden Yıllık Olarak:

45 TL

Motorlu Taşıt Araçlarının İçine ve Dışına Konulan İlan ve Reklamların Beher Metrekaresinden Yıllık Olarak:

40 TL

Cadde, Sokak Yaya Kaldırımları Üzerine Gerilen, Binaların Cephe ve Yanlarına Asılan Bez veya Sair Maddeler Vasıtasıyla Yapılan Geçici Mahiyetteki Reklamların Metrekaresinden Haftalık Olarak:

10 TL

Işıklı veya Projeksiyonlu İlan ve Reklamlardan Her Metrekare İçin Yıllık Olarak:

55 TL

İlan ve Reklam Amacıyla Dağıtılan Broşür, Katalog, Duvar ve Cep Takvimleri, Biblolar veya Benzerlerinin Her Biri İçin:

0,17 TL

Mahiyeti Ne Olursa Olsun Yapıştırılacak Çeşitli Afisler ve Benzerlerinin Beherinin Metrekaresinden Haftalık Olarak:

0,50 TL


Tarifenin Birinci Maddesinde Yazılı Mahallere İlan ve Reklamalar İle 3. ve 6. Maddelerinde Yer Alan İlan ve Reklamların Asılması İçin Belediyelerimizden İzin Alınması Şarttır. İzin Alınmadan Asılan veya Takılan İlan ve Reklamlar Kaldırılarak İlgilisi Hakkında 1608 Sayılı Kanunun 151. Maddesi Hükümlerine Göre Cezai İşlem Yapılır. Vergi Tarifesinin Uygulanmasında Aşağıdaki Esaslara Uyulur.BİLGİ İÇİN


İlan Reklam Yönetmeliği'ne bakınız.


Uygulama İmar Planları doğrultusunda en az 17 m genişliğindeki yol, meydan ve bu alanlara cephesi bulanan yapılar üzerindeki ilan ve reklamların vergisi İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ödenir.
Yol ve Meydan Listesi için tıklayınız.
İlan ve Reklam Vergisi Beyannamesi İlan ve Reklam Vergisi Beyannamesi Pdf dökümanı İlan ve Reklam Vergisi Beyannamesi Excel dökümanı
Beyanname Nasıl Doldurulur? Metin dökümanı Metin dökümanı