Bilgi Edinme FormuKişisel Bilgiler

Ad *
Soyad *
T.C. Kimlik No *
E-posta *
Telefon
Cep Telefonu *
 
Faks


İkamet Adres Bilgileri

İl *


Başvuruya Konu Olan Yerin Adres Bilgileri

İl
İlçe


Başvuru Bilgileri

Başvuruya hangi yolla cevap almak istersiniz?
İstenilen Belgeler (Bu alana en fazla 4000 karakter uzunluğunda metin girebilirsiniz) *
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgi veya belgeler aşağıda belirtilmiştir. Gereğini arz ederim.
Kalan karakter sayısı :  


Güvenlik

Gösterilen karakterleri giriniz.

Açıklamalar

BİLGİ EDİNME HAKKI
Kamu kurumlarının işleyişine şeffaflık kazandırmak amacıyla 24 Nisan 2004 tarihinde yürürlüğe giren Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, vatandaşa demokratik anlamda bilgi sahibi olma hakkı kazandırdı. Bu kanun çerçevesinde yapılacak başvuru usulü ve yöntemleri hakkında ayrıntılı ve geniş bilgi için yönetmelik düzenlendi.

Bu yönetmeliğe göre,
Başvuru Usulü
Gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak bilgi edinme başvurusu;
Gerçek kişiler için başvuru sahibinin adı, ikametgah adresi, tüzel kişilerde ise tüzel kişinin unvanı, adresi ile yetki belgesini içeren dilekçeyle, istenen bilgi veya belgenin bulunduğu kurum ve kuruluşların bilgi edinme birimlerine yapılır.

Elektronik Ortamda Yapılacak Başvurular
Elektronik posta yoluyla yapılacak başvurular;
Kurumun sayfasında yayınlanan dilekçeler, başvuru sahibinin adı soyadı, ikametgah adresi, T.C. kimlik numarası doldurularak yapılır.

İstenecek Bilgi veya Belgelerin Niteliği
Bilgi Edinme Başvurusu, başvurulan kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan veya bulunması gereken belgelere ilişkin olmalıdır. Ancak dilekçeyle istenen bilgi veya belgelerin, kurum ve kuruluşların kayıtlarında bulunması, bilgi ve belgelere erişimin bulunması, kurum veya kuruluşun günlük çalışmalarını aksatmaması ve kuruma makul olmayan bir yük getirmemesi gerekmektedir.

Yayınlanmış veya Kamuya Açıklanmış Bilgi ve Belgeler
Kurum ve kuruluşlarca yayınlanmış, yayın, broşür, ilan ve benzeri yollarla kamuya açıklanmış bilgi ve belgeler, bilgi edinme başvurularına konu olamaz.

Bilgi ve Belgeleri Yayımlama Yasağı

Yönetmeliğe göre, basın yayın organları, kanun ve yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde erişilen bilgi ve belgeleri ticari amaçla çoğaltamaz, kullanamaz. Bilgi ve belgeyi sağlayan kurum ve kuruluştan izin alınmaksızın yayımlayamaz.

Başvuruların Kabulü, Değerlendirilmesi ve İşleme Konulması

Başvuru dilekçelerinin kabul edilmesi için kanuna uygun olarak yapılması gerekmektedir. Dilekçenin eksiksiz doldurulması amacıyla kurum ve kuruluşlarda bilgi edinme yetkilisinden yardım istenir. Elektronik ortamda yapılacak başvurularda T.C kimlik numarası kontrolü doğrulama işleminin ardından dilekçe işleme konulur.

Başvuru Sahiplerine Yardım

Bilgi Edinme biriminde görevli yetkililer, başvuruda bulunan kişiye sahip oldukları hakları kullanabilmeleri konusunda yardımcı olmakla ve yol göstermekle yükümlüdürler.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Ünibel A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. © 2011