E-işlem merkezini kullanarak internet üzerinden ilan reklam vergisi, yangın sigorta vergisi, eğlence vergisi, zabıta para cezaları, itfaiye ruhsat ücretleri, itfaiye eğitim ücretleri, huzurevi ödemeleri, yapılandırma ödemeleri ile tahsilatını gerçekleştirebilirsiniz.Emlak ve Çevre Temizlik Vergileri ile ilgili ödemeler İlçe Belediyeler tarafından tahsil edilmektedir.
Tüm bu işlemlerden yararlanmak ücretsiz olmakla birlikte e-işlem merkezinden yararlanabilmeniz için üye olmanız gerekmektedir.
Belediyemizin Memur ve Kadrolu İşçi alımlarına yönelik herhangi bir çalışması bulunmamakla birlikte ihtiyaç doğrultusunda personel alımı yapılacağında Devlet Personel Başkanlığının resmi web sitesi (http://www.dpb.gov.tr) üzerinden kamuoyuna duyurulmaktadır.